S K Ö T   O M   D I N   G I T A R R . . .

...så är chansen större att gitarren sköter sig tillbaka