H U M B U C K E R


Humbucker typ PAF micken kan fås lite hottare till stall position och lite mera öppen i Hals position då det blir en bra balans mellan mickarna.

950.- ink. kåpa 850.- utan kåpa