T J Ä N S T E R


U N D E R H Å L L - S E R V I C E


 • Strängbyte
 • Genomgång av elektronik och mekanik
 • Justering hals
 • Justering stall (stränghöjd)
 • Intonering
 • Vid behov, fastdragning av axelbandsknopp och mekanik
 • Support: Mikrofoner, pedaler, förstärkare m.m.
 • Hämtar och lämnar instrument inom närområdet

R E P A R A T I O N


 • Bandslip
 • Lödning av elektronik
 • Byte elektronik
 • Byte mekanik
 • Byte mikrofoner
 • Fräsning för modifieringar
 • Limning avslagen hals
 • Mindre lackjobb
 • Hämtar och lämnar instrument inom närområdet