UPGRADE Headphone to Studio edition - download

Tillgänglig inom en timme om beställning görs innan midnatt 00:00 eller efter 08:00

Läs mer HÄR under avsnitt 8. Download / Mjukvara


Key to upgrade your copy of Reference 4 Headphone to Studio edition. Digital download license key delivered electronically. Will require XREF20 measurement microphone purchased separately

1 849,00 kr